پنج شنبه - 1403/3/24

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

 
 

نمایشگاه تهران

حضور شرکت کسرا سرمد سپاهان در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات معدنی، راهسازی و صنایع وابسته

تهران، 11 تا 14 آبان 1397 - سالن 8-9،‌ غرفه D:33

ششمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته و چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات معدنی و راهسازی

نمایشگاه کرمان
نمایشگاه کرمان
ششمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی و تجهیزات وابسته
ششمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی و تجهیزات وابسته
ششمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی و تجهیزات وابسته
ششمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی و تجهیزات وابسته
ششمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی و تجهیزات وابسته
ششمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی و تجهیزات وابسته