جمعه - 1401/11/7

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

 
 

گسکت‌های لاستیکی در سگمنت‌های بتنی

هدف از کاربرد گسکت های لاستیکی در سگمن های بتنی (TBM ) جلوگیری از آسیب های احتمالی به سگمنت بر اثر جابجایی زمین ، جذب انرژی حاصل و آب بندی بین مقاطع بتنی در نظر گرفته شده است.

مزایای گسکت تولیدی این شرکت:

  • ارائه توان آب بندی مطابق با الزامات فنی استاندارد
  • طول عمر بالا و مقاومت در برابر مواد شیمیایی و میکرو بیولوژیک
گسکت‌های لاستیکی در سگمنت‌های بتنی گسکت‌های لاستیکی در سگمنت‌های بتنی گسکت‌های لاستیکی در سگمنت‌های بتنی گسکت‌های لاستیکی در سگمنت‌های بتنی گسکت‌های لاستیکی در سگمنت‌های بتنی گسکت‌های لاستیکی در سگمنت‌های بتنی گسکت‌های لاستیکی در سگمنت‌های بتنی گسکت‌های لاستیکی در سگمنت‌های بتنی گسکت‌های لاستیکی در سگمنت‌های بتنی گسکت‌های لاستیکی در سگمنت‌های بتنی گسکت‌های لاستیکی در سگمنت‌های بتنی گسکت‌های لاستیکی در سگمنت‌های بتنی گسکت‌های لاستیکی در سگمنت‌های بتنی گسکت‌های لاستیکی در سگمنت‌های بتنی گسکت‌های لاستیکی در سگمنت‌های بتنی گسکت‌های لاستیکی در سگمنت‌های بتنی گسکت‌های لاستیکی در سگمنت‌های بتنی