شنبه - 1402/12/5

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

 
 

نوار آب بندی مخصوص Waterstop

این تیپ از واتراستاپ ها از نظر عملکرد ، نصب و مشخصات تولید و اجرا همانند واتراستاپ پی وی سی می باشند. مزیت واتراستاپ های لاستیکی نسبت به واتراستاپ های پی وی سی در انعطاف و مقاومت کششی طولی و عرضی بیشتر می باشد. در حال حاضر این نوع واتراستاپ در ایران تولید نمی شود و صرفا در صورت نیاز به صورت واردات تامین می گردد.

نوار آب بندی مخصوص Waterstop نوار آب بندی مخصوص Waterstop نوار آب بندی مخصوص Waterstop نوار آب بندی مخصوص Waterstop نوار آب بندی مخصوص Waterstop نوار آب بندی مخصوص Waterstop