سه شنبه - 1402/7/4

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

 
 

رولیک های صنعتی

از اصلی ترین اجزای یک نوار نقاله رولیکها می باشند این قطعات فلزی که نوع و سایز آن با توجه به طول نوار و مقدار وزنی که قرار است روی آن قرار گیرد انتخاب می شود و با طولها و قطرهای متفاوت ساخته می شوند و روی آنها توسط تعداد قطعه حلقه ای لاستیکی به نام رولیک لاستیکی پوشانده می شود این رولیکهای لاستیکی نیز از تولیدات شرکت کسرا سرمد بوده و در شکلها ، قطرها و ضخامتهای مختلف قابل تولید است.

رولیک صنعتی رولیک صنعتی رولیک صنعتی رولیک صنعتی رولیک صنعتی رولیک صنعتی رولیک صنعتی رولیک صنعتی رولیک صنعتی