یکشنبه - 1402/9/19

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

 
 

قطعات صنعت گاز

این شرکت در زمینه تولید قطعات لاستیکی مورد مصرف در صنعت گاز نیز فعالیت می کند. تولید انواع گیتهای عایقی ، قطعات لاستیکی خطوط لوله گاز ، غلافهای علمک گاز ، قطعات مورد استفاده در رگلاتورهای گاز و سایر قطعات لاستیکی مورد مصرف در صنایع گاز در تخصص این شرکت بوده و با طراحی کامپاند لاستیکی مناسب مقاوم در برابر گاز طبیعی و سایر شرایط خاص این امکان برای شرکت کسرا سرمد سپاهان میسر شده است.

قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری