سه شنبه - 1402/7/4

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

 
 

قطعات صنعت نفت و پتروشیمی

طیف گسترده ای از قطعات لاستیکی در صنعت نفت و پتروشیمی استفاده می شوند و شرکت کسرا سرمد سپاهان قادر به تولید تمامی این قطعات می باشد که از جمله آنها می توان به قطعات زیر اشاره نمود:

واشرهای مبدل حرارتی صفحه ای ، آب بند کننده های جک هیدرولیکی ، قطعات لاستیکی پمپها و والوها – قطعات لاستیکی توربین های بخار – دیافراگمهای لاستیکی – گسکتهای فلنج – درز انبساط- پیگهای تمیز کننده و تخلیه کننده – ورقهای لاستیکی – check valve – قطعات کمپرسور – انواع سیلها و آببند کننده ها – رابرلاینینگ – مخازن و لوله و قطعات جانبی آنها و ....

که تولید این قطعات با پایه پلیمرهای مختلف بسته به شرایط کاری و قطعات و دمای محل کار امکانپذیر می باشد.

قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری قطعات لاستیکی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و حفاری