جمعه - 1401/11/7

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

 
 

بالشتک میرا کننده زیر ریل

لایه میراکننده الاستومری (Anti-Vibration Pad) شرکت کسرا سرمد که با عنوان دال شناور ریلی (Floating Track Slab) نیز شناخته می شود، با بهره گیری از خصوصیات یک بالشتک الاستومری با میرایی بالا (High Damping Rubber)، از طرفی سختی قائم لازم را تأمین نموده و از طرف دیگر امکان میرایی تا حد 15% را جهت مستهلک نمودن ارتعاشات قائم عرشه، به مجموعه اضافه می نماید؛ به اضافه اینکه این لاستیک با میرایی بالا، به میرا نمودن ارتعاشات افقی بین دال و سازه، کمک می کند.

بالشتک میرا کننده زیر ریل بالشتک میرا کننده زیر ریل بالشتک میرا کننده زیر ریل بالشتک میرا کننده زیر ریل بالشتک میرا کننده زیر ریل بالشتک میرا کننده زیر ریل بالشتک میرا کننده زیر ریل بالشتک میرا کننده زیر ریل بالشتک میرا کننده زیر ریل