پنج شنبه - 1403/2/6

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

//کیفیت //نوآوری //رمز پایداری

 
 

پدهای لاستیکی زیر ریل

از پد های لاستیکی جهت جلوگیری از سایش مستقیم بین ریل و سازه زیرین و همچنین توزیع تنش های وارده به ریل استفاده میشود. هر پروفیل استاندارد ریل، پد لاستیکی استاندارد خودش را دارد. (هر چند گاها از پد های متعارف به صورت جنرال استفاده میشود) . پد های لاستیکی ریل در متراژ های مختلف به صورت رول و یا به صورت تکه ای (لقمه ای) تولید می گردند. پد و کلمپ و اتصالات ریل از تجهیزات جانبی ریل ها می باشند.

 • پد لاستیکی شیار دار
 • پد لاستیکی پولک دار
 • پد چهار سوراخ
 • پد لاستیکی مترو
 • پد لاستیکی لبه دار
 • پد پولک دار لاستیکی تیپ k
 • پد پلیمری۶۰ UIC زبانه دار
 • پد پلیمری UIC۵۰
 • پد پلیمریU۳۳
 • پد پلیمری تیپ پاندرول
 • پد پلیمری UIC۵۴
 • پد پلیمری UIC۵۴ بدون لبه
 • پد s۴۹
 • پد پلیمری تیپ K
 • پد پولک دار دو سوراخ پلیمری
 • پد پلیمری UIC۶۰
پدهای لاستیکی زیر ریل پدهای لاستیکی زیر ریل پدهای لاستیکی زیر ریل پدهای لاستیکی زیر ریل پدهای لاستیکی زیر ریل پدهای لاستیکی زیر ریل